Trzydzieści lat czyli Życie szulera

nędzną iest wprawdzie ta chata, lecz iuż lat dwa w niey mieszkam... możesz bardzo...
WARNER.
Nie o to chodzi, iest inny powód...
Cudzoziemiecm, bez paszportu, żebrak, z liczby tych, których włóczęgami zowią, poymuiesz, ze łatwo za rzecz naymnieyszą przytrzymanym bydź mogę; a...
(powierniczo) dopieruteńko, idąc tą stro ną, bom opuścił gościniec dla skrócenia drogi, spostrzegłem, tam za skałą, mogiłę z kamieni, chwastów i ziemi;...
przez ciekawość poruszyłem ią kiiem i odkryłem...
OSKAR.
(chwytaiąc go za rękę)
Milczenie!!
WARNER.
Ty wiesz?...
OSKAR.
Tyś odkrył?...
WARNER.
Tak.
OSKAR.
(z przestrachem)
Póydź, iest ciemno... póydź, pomóż mi...
WARNER.
(cofaiąc się z przestrachem)
Więc to ty!...
OSKAR.
Nie!... to nędza i rozpacz!...
póydź, trzeba go ukryć.
(Warner bierze torbę i kiy, lecz w chwili gdy chcą odeyść, Józef ka wchodzi z lampa)
JÓZEFKA.
Oycze, przynoszę światło.
OSKAR.
Nie potrzeba, wychodziemy. Jeżeli matka zapyta się o nas, powiedz, żeśmy poszli... do kaplicy...
(Oskar i Warner wychodzą)
Scena XII.
JOZEFKA, późniey HENRYK.
(Wchwili kiedy Oskar i Warner oddalaią się nagle, i kiedy Józejka która ża niemi aż do drzwi poszła, powraca z obawą, widać Henryka, patrzącego w około siebie z
niepewnością)
IÓZEFKA.
Zostawiaią mnie samą, a burza znowu się wzmaga!... póydę zawołać mamę...
(Henryk wszedł, Józejka go spostrzega i wraca prędko) Ah, iakiś obcy!...
HENRYK.
Nie lękay się lube dziecie, i pozwól mi, niech weydę, bym się dowiedział, gdzie iestem?
JÓZEFKA.
A co Pan żądasz?
HENRYK.
Mocny Boże! mialożby to bydź tutay?...
powiedz mi, moia malutka, czy to iest droga do czerwoney góry?
JÓZEFKA.
Tak iest.
HENRYK.
Więc ta chatka samotna, iest mieszkaniem Oskara?
JÓZEFKA.
A zapewne, inney nie ma na górze.


<<Poprzednia 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 Nastepna>>

Polecamy inne nasze strony: