Trzydzieści lat czyli Życie szulera


(Oskar z żywością zbliża szg do niego)
Tak, mam pewność zniszczyć wszystkie banki we Włoszech, i iestem właśnie na drodze do Piemontu.
OSKAR.
Bydź ze to może?
tyżbyś odkrył?
WARNER.
Odkryłem, mówię ci; a moiego sekretu nie oddałbym za milion.
OSKAR.
(patrząc na niego z nieufnością, W którey się maluie chęć powrotu przy.
iaźni)
I byłeś skłonny podzielić go ze mną?
WARNER.
(z przyciskiem)
To niezawodna!... lecz teraz, nie mam za co; nie cierpisz mnie...
OSKAR.
(częstuiąc go tabaką)
Pierwszy zapęd przeminął.
WARNER.
Tak... lecz gniew twoiey żony...
OSKAR.
Można go poskromić.
WARNER.
To co innego;... lecz...... nie...
iest ieszcze in-
na, większa daleko przeszkoda, i choćbym ci odkrył, na nicby się nie zdało... Trzeba pieniędzy, a wątpię, żebyś więcey miał odemnie.
OSKAR.
Może i mam...
WARNER.
Hę?
OSKAR.
(dobywaiąc złoto)
Patrz!...
WARNER.
(z chciwością)
Złoto!! pokaż!! Dobrze więc kochany przyiaiacielu, trzeba nam się połączyć;...
a więcey nie masz?
OSKAR.
Nie... alboż to mało?
WARNER.
O! zapewne!
OSKAR.
Co za nieszczęście!
WARNER.
Gdybyś mogł... iakim sposobem nabyłeś tey
summy?
OSKAR.
(cofaiąc się z przestrachem)
Jakim?... tego powiedzieć nie mogę... (chowa złoto) Lecz zostań ze mną, a...
(zaczyna się zmierzchać, słychać przechodzącego kogoś koło domu, iest to Henryk)
Cóż to słyszę?
WARNER.
(oglądaiąc się)
To nic, to twoia żona i córka, tam, w drugiey izbie;... więc, mówisz...
(iuż nic nie słychać)
OSKAR.
Zapłaciwszy podatki zaległe, mogę tu ieszcze kilka dni zabawić; zostań ze mną, a...
WARNER.
Nie, nie, tego układu nie przyimę; bydź z tobą, bardzo dobrze, ale w tem mieyscu, nie; przynaymniey nie dłużey iak do iutra rana; i to tylko dla tego, ze zbyt ciemno i słotno, by
można zaraz w dalszą puścić się drogę.
OSKAR.
Czemu?


<<Poprzednia 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 Nastepna>>

Polecamy inne nasze strony: