Trzydzieści lat czyli Życie szulera

Po nieiakiem milczeniu Oskar mówi daley)
Spiesz się... Jestem zmordowany... pragnie. nie... pozera mnie... krew, pali wnętrzności... śpiesz się...
(siada przy stole)
AMELIA.
Wszystko gotowe... prawda, iesteś blady, zmieniony... musiałeś cierpieć...
OSKAR.
Cierpieć!... i cóż z tąd... daley dziś wam nie brakuie na niczem... cieszmy się.... naley mi te.
go wina; może mnie orzeźwi...
(kładzie kawałek mięsa na talerz, Amelia nalewa mu wina.
Oskar niesie do ust szklankę; lecz nagle, nie skosztowawszy, stawia ią i wstaie)
Wie, schowajcie to dla siebie, ia nic nie chcę?
AMELIA.
(wstaiąc)
Nic nie chcesz, móy mężu?
iednak mówiłeś?
OSKAR.
(siadaiąc w przeciwnym kącie izby)
Tak iest, mam pragnienie... Józefko, szklankę wody...
AMELIA.
(podaiąc Józefce szklankę.)
Na, zanieś oycu.
JÓZEFKA.
Masz oycze.
(Oskar piie, a gdy oddaie szklankę, Józefka wola)
Ah móy Boże. oycze!... tyś skaleczony!... masz krew na ręku.
OSKAR
Krew!...
AMELIA.
Krew!...
czyś skaleczył się?
OSKAR.
(wstaiąc)
Nie, drapiąc się po skałach, zadarłem lekko." to nic... zimno, mi, rozpal ogień.
AMELIA.
Ogień!... a czem?
OSKAR.
Prawda!...
nie mamy drzewa...
(uśmiechnął się z przymusem)
Ha, ciesz się więc,... ciesz się, mówię ci: zmieni się los nasz: opuścimy tę nędzną chatę.,
AMELIA.
Co mówisz?
OSKAR,
Tak, iutro, ze wschodem słońca, opuścić ią trzeba.
Wczoray, sędzia w Kleinfełd oddal mi ten rozkaz, w chwili, gdym go na kolanach błagał o zawieszenie esekucyi podatku — masz, czytay!
(daie Łonie papier)
AMELIA.
Wielki Boże!
wypędzeni!... więc iuż nie mamy przytułku,
(płacze.)
OSKAR.
Czego płaczesz? możeszli żałować tych nędznych kilku tarcic, nie zdolnych cię zasłonić od wiatru i deszczu?
Słuchay, iuż niebędziesz zasypiać na tym barłogu, zlanym łzami twoiemi. Opuściemy na zawsze to siedlisko bólu i nędzy.


<<Poprzednia 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 Nastepna>>

Polecamy inne nasze strony: