Trzydzieści lat czyli Życie szulera

i widzisz Pan, ia tego człowieka nie podaie mu wcale za należącego do liczby moich przyiaciół...
HENRYK
Nie mów o nim nic złego... Byt żonatym;.... czy znasz WPan i żonę iego?
BIRMAN.
Zapewne ze znam... Oh! co do niey, to wcale co innego; słodka, poczciwa; dla tego tez...
HENRYK.
(ocieraiąc oczy)
Biedna matko! więc cię zobaczę...
BIRMAN.
(na stronie)
Jakże iest wzruszony!
HENRYK.
(z większą żywością)
Dokończ objaśnień. Gdzie mieszkaią?
O milę ztąd, na pół drogi do pustelnika czerwonej góry; wnędzney samotney chacie, opartej o zwaliska starey kaplicy, na brzegu wielkiey przepaści.
HENRYK.
Boże!
— Ich los musi bydź bardzo opłakanym!
BIRMAN
Ostatnia nędza!... Dopieruteńko, nie ma dziesięć minut, iak ten Oskar był tutay.
HENRYK
Tutay?
BLRMAN
Na rogu tego stołu — dałem mu przez ludzkość kawałek chleba. Wyszedł właśnie na chwilę przed Pańskiem przybyciem; a teraz iest przewodnikiem obcego podróżnego...
którego, day Boże, by dobrze poprowadził.
(Henryk zbliża się do ławki i siada bez siły)
Cóżto iest! co to Panu?... ah. móy Boże! blednieiesz? czyżbyś także potrzebował?...
HENRYK.
(wstaiąc i usiłując przyjść do siebie)
Tak!... tak, móy przyiacielu... odbyłem długą podróż, a wolne powietrze..Żono! Elżbieto! Blażeiu!
Scena VII.
Poprzedzaiący, PANI BIRMAN, BŁAŻEY, ELŻBIETA późniey Wiościanie, Włościanki.
PANI BIRMAN.
Ah móy Boie. cóż się stało? iaki przypadek?
BIRMAN
Co żywo, wina cokolwiek, zęby otrzeźwić tego młodego officera....
HENRYK.
Nie! dziękuię wam; nie mam chwili do stracenią, muszę odjechać natychąnast.
Dziś wieczór przybędą tu ludzie moi, mieycie w pogotowiu naypięknieysze mieszkanie, dla moiey rodziny.
PANI BIRMAN
Pana Rodziny!...
BIRMAN
Jakże! Pan chcesz odjeżdżać teraz?
(chmurzy się i zanosi na burzę)
HENRYK.
Tak, oto iest zadatek wynagrodzenia dla was.


<<Poprzednia 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 Nastepna>>

Polecamy inne nasze strony: