Trzydzieści lat czyli Życie szulera

Nieście do piwnicy, (do służącey) Zobaczmy... zwierzyna, kurczęta, ryby; wyśmienicie...
Parę kurcząt zaraz na rożen, dla gościa pod Nr: 4ty,
(Birman wchodzi z gościńca, dwoie służących bieży ku niemu)
Scena II.
Ciż sami, BIRMAN.
BIRMAN.
(wchodząc)
Odepniycie mantelzak — siwosza weźcie do stayni, dać mu dwa garnce owsa..
PANI BIRMAN.
Ha, otóż móy mąż!...
BLRMAN.
Dzień dobry moia żono.
(oddaie ludziom, iednemu płaszcz, drugiemu batog, trzeciemu paczkę, którą przyniósł)
Dwa garnce owsa, rozumiecie?...
(do żony) niechże cię uściskam... Przedziwna szkapa!
dwie mile w trzech kwadransach!
PANI BIRMAN.
Czy widziałeś sędziego? masz pozwolenie dodać na znaku herb Bawaryi?
BIRMAN.
Ba!... i iak ieszcze;...
znak trzyłokciowy, litery złote tak, wielkie!...
Zobaczysz, że niewyidzie miesiąca, a o niczem nie będą mówić iak o oberży pod złotym lwem; a na całey drodze do stolicy, nie będzie ani iedney do któreyby uczęszczano więcey;
patrz wszystko po formie.
(dobywa z kieszeni pozwolenie, przy którem zamieszały się dwa listy)
PANI BIRMAN.
(spostrzegając ie)
Cóż to masz ieszcze?
BIRMAN.
To?...
to są dwa listy, które niósł posłaniec z Weisbruka; spotkałem go...
(oddaiąc ieden z listów zdaie)
Ten do twego ciotecznego... odeszliy mu zaraz.
PANI BIRMAN.
Dobrze...
a drugi?...
BLRMAN.
Drugi?... ha! drugi... iest do kogoś, którego nie znam, bo nie tuteyszy.
PANI BIRMAN.
Czy bydź może?
BLRMAN.
Tak, do iakiegoś Kapitana Francuzkiego, który woiaźuie; ma tędy przeieżdzać i zatrzymać
Pani BIRMAN.
To szczególna!
BIRMAN.
Patrz, iego adres, czytay!
PANI BIRMAN.
Prawda...
u Pana Birman, w oberży pod złotym lwem, na drodze do Münich... ha, schoway, iak przyidzie Kapitan, to mu go oddasz.
BIRMAN.
To się rozumie,
(chowa list do kieszeni)
A cóż?
miałaś tu dużo gości pod moię niebytność?
PANI BIRMAN.


<<Poprzednia 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 Nastepna>>

Polecamy inne nasze strony: