Trzydzieści lat czyli Życie szulera

Lecz dom cały zna moię nienawiść ku tobie; nigdy, nikt mnie nie posądzi o spólnictwo zbrodni W Pana; nie, nie lękam się wołać głośno o pomoc, moi ludzie wypędzą cię iak
naypodleyszego, naynikczemnieyszego złoczyńcę... Precz, precz ztąd natychmiast, otwarcie bez żadnych taiemnic, wobec wszystkich.
Tym sposobem zbiia potwarz i podejrzenia kobieta, która się sama szanować umie... Precz! wychodź!
WARNER.
Zastanów się Pani, ia, wychodzić, opuszczać cię, poświęcić tyle starań łożonych na widzenie cię samą! ia, wyrzec się szczęścia zmuszenia ciebie żebyś mnie słuchała!
AMELIA.
Boże!. tyżbyś się ważył!...
WARNER.
W tey chwili nie lękam się nikogo; mąż twóy Pani, iuz nie wróci; twoi ludzie oddalleni, moi pilnuią pod tem oknem; a!
gdyby kto śmiał... patrz, nie iestem bez broni.
AMELIA.
Ah! dreszcz mnie przeymuie!...
WARNER.
Uspokoy się Pani, nie lękay się... Możesz kochaiący wzbudzać tyle trwogi?
tak, okrutna Amelio, kocham cię bez miary; a mimo wzgardy twoiey, chcę cię wyrwać znayokropnieyszey toni. Bo nie uwodź się Pani, przepaść otwarta iest przed tobą.
Oskar zgubiony, zniesławiony; wiesz o tem; iutro nędza, ohyda... za schronienie głąb lochu.. to los, iaki w godzin kilka czeka ciebie z Oskarem.
Zerwiy żelazne te związki, przyimiy obrońcę, a bogatsza ze mną, iak byłaś kiedykolwiek, odzyskasz radość, rozkosze, szczęście; powrócę cię światu, w którym panować winny
twoie wdzięki...
AMELIA.
Nędzniku!... nie wiem iak mogłam cię słuchać i nie umrzeć ze wstydu i gniewu... Nie, dusza twoiey podobna, nie może bydź duszą człowieka!
Tyś to, ty sam iesteś sprawcą wszystkich błędów rnęża moiego, ty zrzódłem nieszczęść naszych; ty wlałeś w serce iego ten iad występków, któorych twoie serce, iest
szkaradnym zbiorem. Tyś go wciągnął w niesławę, tyś przywiódł do zguby, i chcesz tylko spełnić miarę zbrodni, wydzierane żonie iego honor. !...
Nie, zerwę ci maskę, w obec mego rnęża.
WARNER.
Smiałażbys!...


<<Poprzednia 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 Nastepna>>

Polecamy inne nasze strony: