Trzydzieści lat czyli Życie szulera

zsyłasz mi więc obrońcę!
(całuie pismo, w tey chwili widać Dermona w głębi sceny)
DERMON.
Amelio!
AMELIA.
(biegnąc ku niemu)
Stryiu móy!
(Rzuca się w iego obięcia.
Po długim uścisku Der/non patrzy na nią ze smutkiem, Amelia płacze, Walenty i Ludwika wychodzą)
Scena IV.
AMELIA, DERMON, PÓŹNIEY LUDWIKA.
AMELIA.
(we łzach)
Stryiu, nię nazwałeś mnie ieszcze synowicą
DERMON
Nie przycisnąłżem cię do serca moiego?
AMELIA.
Nie odpowiadałeś na moie listy; mniemałam żeś o mnie wiedzieć nie chciał.
DERMON
Nie byłem w Europie, a twoie listy doszły mnie razem w iedney chwili.
Skorom ie odebrał, porzuciłem wszystko: w mieyscu odpowiedzi sam przybywam, zamiast wypytywać ciebie listownie, sam osobiście dowiedzieć się pragnąłem o twoiem położeniu.
Wiem wszystko... Amelio, czy nie przepowiedziałem ci losu twoiego?
AMELIA.
Ah! móy Stryiu, iestem bardzo nieszczęśliwa! ieśli ty mnie opuścisz, umrzeć mi tylko zostanie.
DERMON.
Ciebie opuścić!... nigdy... Wiem, że Oskar iuż nic niema z oycowskiego maiątku.
AMELIA.
Nie.
DERMON.
Długi ogromne...
AMELIA.
Prawda...
DERMON.
Lecz twóy posag...
AMELIA.
Oddałam iuż resztę.
DERMON.
Jakto! zapomniałaś, że iesteś matką?
AMELIA.
Musiałam... Ah! gdybyś wiedział...
DERMON.
O iego tyranii, gwałtowności!
Przebiegł więc cały zakres Szulerów! Syn niewdzięczny! mąz występny, oyciec wyrodny — ieszcze tylko zbrodniarzem...
AMELIA.
Ah!
DERMOM.
Już nim iest może...
tuk, twóy przestrach przekonywa mnie o tem... nie ma granic na drodze występku; Szuler przegra maiątek i zostaie...
AMELIA
Wstrzymay się!... niestety!... oszczędzay oyca syna moiego.
DERMON.
(ściskaiąc ią)
Szlachetna ofiaro! myślmy więc tylko o twoim losie...
Odwaga, Amelio, ia będę twoim obrońcą; lecz bez wahania się iuz żadnego, trzeba odłączyć los twóy od losu Oskara; trzeba natychmiast zerwać związki...
AMELIA.
Nie kończ...


<<Poprzednia 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 Nastepna>>

Polecamy inne nasze strony: