Trzydzieści lat czyli Życie szulera


OSKAR.
Amelio, nie iestżem twoim mężem? A gdybym rozkazał?...
AMELIA.
Oskar, iestem bez obrony, możesz odebrać mi życie; lecz nie skłonisz mnie nigdy do wydziedziczenia syna moiego.
OSKAR.
A więc wolisz mnie widzieć na rusztowanin?
AMELIA.
Wszechmocny Boże! co mówisz? na rusztowaniu?
OSKAR.
Tak dowiedz się wreszcie, ponieważ chcesz koniecznie; dowiedz się, że przyciśnięty potrzebą, wściekłością i rozpaczą, dnia pewnego... dnia fatalnego na zawsze!
w którym los mnie prze. śladował, w którym byłem bez ratunku, z fałszowałem wexle...
AMELIA.
Boże! twóy oyciec przepowiedział ci, że zakończysz na zbrodni...
OSKAR.
(porywaiąc ią z wściekłością za rękę)
Nieszczęsna!..,
AMELIA.
Przebaczenia! łaski!...
(na ten krzyk wbiegaią Walenty i Ludwika)
Walentv i Ludwika
(razem)
Pani!!...
OSKAR.
(z gniewem).
Kto was wołał?
WALENTY.
Zdawało mi się słyszeć... Ludwika.
Sądziłam, że mnie Pani woła.
OSKAR.
Nie, odeydźcie!
AMELIA.
(drżąca)
Odeydźcie, moi przyiaciele... zdawało wam się tylko... zostawcie nas samych.
(Walenty i Ludwika wychodzą)
OSKAR.
Wiesz teraz wszystko; tak, wexle które z fałszowałem... a iutro...
AMELIA.
Przerażasz mnie... a ilość?...
OSKAR.
Około tey, iaką ty posiadasz.
AMELIA.
Tak wiele!... o Boże!...
OSKAR.
Jeśli ich dziś nie wykupię, iutro termin, zgubionym...
AMELIA
Niestety! prawda...
OSKAR.
Przygotowałem akt, iest to pełnomocnictwo dane przez ciebie na Warnera.
AMELIA.
Na Warnera!...
OSKAR.
Tak, na podniesienie w twoiem imieniu należącej ci summy.
AMELIA.
O móy Synu!
OSKAR.
Ja pokazać się nie mogę...
Amelio, widzisz okropne położenie moie; podpisz, lub w twoich oczach życie sobie odbiorę.
AMELIA.
Ah!... możesz myśleć, bym dozwoliła prowadzić cię na rusztowanie?
OSKAR.
Więc zezwalasz?...
AMELIA.
Day... zasłaniaiąc ciebie od hańby, ochraniani moiego syna. (idzie do biórka i podpisuie)
OSKAR.


<<Poprzednia 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 Nastepna>>

Polecamy inne nasze strony: