Trzydzieści lat czyli Życie szulera

pomyśl, ileśmy dotąd byli nieszczęśliwi!
prawie zawsze w nędzy, nawet w pośród zwodniczych, na chwilę tylko, blasków; ścigani obawami, pozwami, processami, często krzywdą i obelgą, przepędziliśmy z sobą lat
piętnaście, nie znaiąc dnia iednego spokoyności, a ieszcze mniey szczęścia...
(poruszenie Oskara okazuie niecierpliwość)
Nie kreślę tego obrazu móy mężu, dla wyrzucania ci łez moich iuż wylanych, nie, proszę cię tylko o los mniey opłakany.
Część moiego posagu, odłączona od maiątku twego, zostaie nam ieszcze, bo do mnie należy; dochód z niey, który się nieznacznie trwoni w nierządzie naszego bytu, wystarczyłby na
utrzymanie uczciwe, w iakiem odległem mieyscu, bez okazałości, lecz przynaymniey spokoynie. Ach mężu móy! gdybyś chciał tylko,... od dzisiay porzucilibyśmy ten pałac...
to miasto, tak dla nas zgubne...
twoich fałszywych i zdradzieckich przyiaciół: Znalazłbyś słodką spokoyność; poświęciłabym całe życie na starania o twoie szczęście, przez moię miłość, a nawet przez
pracę, gdyby tego potrzeba. Nasz Henryk, odbierałby wychowanie pod naszym nadzorem, a wkrótce uczułbyś całą rozkosz życia...
(klęka przed nim)
Oskar! o móy mężu!
uciekaymy z piekła w którem iesteśmy; wyrzekniy się tey gry nieszczęśliwey; o twoie to szczęście i o moie życie błagam cię na kolanach.
Oskar (podnosząc Amelią i sam wstaiąc)
Już tysiąc razy mówiłaś mi to samo... Kilka tysięcy dochodu, wieś na mieszkanie!... co za nędzne życie!
nie zniósłbym go; bogactwa pragnę; czyliż go nie miałem? z resztą iuż zapóźno...
Amelio, podaiesz mi resztę twoiego posagu właśnie o to ciebie proszę.
AMELIA.
Ty?
OSKAR
Sto tysięcy, do których sama masz prawo... Day mi ie tylko do iutra, zwrócę ci ie w dwóy nasób.
AMELIA.
Boże! czegoż śmiesz żądać? iedyny spadek dla moiego syna!
OSKAR.
.
Do iutro, mówię ci...
AMELIA.
Dziś ie przegrasz, a iutro, móy syn bez chleba!


<<Poprzednia 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 Nastepna>>

Polecamy inne nasze strony: