Trzydzieści lat czyli Życie szulera


(wpada przelękniona)
Wstrzymaycie się!...
DERMON.
(biegnąc ku niey)
Amelio!
AMELIA.
(do Oskara)
Na Boga, bądź cicho; uspokóy gniew twóy; wstrzymay te okropne krzyki!
twóy oyciec wrócił do zmysłów; iest tu, blisko nas.. Wiesz, ile się lękano naymnieyszych wzruszeń; będzie po nim ieźli ieszcze głos twóy usłyszy.
Już, boleść niszczy iego siły, a gniew śmierć mu lada.
DERMON.
patrz nieszczęśliwy, zabiiasz oyca twego,
OSKAR.
(z popędliwością)
Ten człowiek niech ztąd wyydzie...
AMELIA
(biegnąc da Dermona)
Stryju móy!..
LUDWIKA.
(wbiegaiąc)
Ach! Pani! Panie Oskar! Konaiący Oyciec Pana podniósł się, i ledwie tchnący idzie tu odgrażaiąc....
AMELIA.
(do Oskara)
Ach! padniy do nóg iego...
DERMON.
Nie bedzie on miał i dla oyca litości!. .
OSKAR
(w naywyższym zapędzie)
Nie, póki ty podżegać będziesz wściekłość moię!
puśćcie mnie, niech go wypchnę!
(mnóstwo osób, zaproszonych na ślub, przyciągniętych krzykiem Oskara, wbiega drzwiami od ogrodu, w czasie kiedy Germany w naywiększym nieładzie, wydzieraiąc się z rąk Rodolfa
i służących, wychodzi z pokoiu pobocznego i wstrzymuiąc się blisko progu)
GERMANY
(do syna)
Stóy!.
OSKAR.
(skamieniały)
Boże!!
AMELIA I LUDWIKA.
(klękaiąc przed Germanym)
Przebaczenia! łaski!
GERMANY.
(do Oskara)
Nie! głos Boga ustami konaiących przemawia. Słuchay!...
przeznaczenie Szulerka wyryte iest na drzwiach piekła! Synu niewdzięczny! Synu iuz oycobóyco! będziesz mężem występnym, i oycem wyrodnym.
Szulerstwo otworzy ci przepaść wszystkich nieszczęść, dni twoie będą liczone zbrodniami, a życie zakończysz w nędzy, we łzach, i zgryzotach sumienia.
OSKAR
Oycze móy!...
GERMANY.
Przeklinam cię! (pada i umiera)
Głos powszechny
Ach!! !
DERMOM.
(odpychaiąc Oskara)
Oddal się.
(Amelia i Ludwika ciągle na kolanach przed Germanym; wszyscy w osłupieniu)
KONIEC PORY PIERWSZEY.


<<Poprzednia 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 Nastepna>>

Polecamy inne nasze strony: