Trzydzieści lat czyli Życie szulera


KOMISARZ
Zaręczenie tak zacnego obywatela skłoni Sąd, spodziewam się, do czekania dalszych objaśnień.
(do Żandarmów)
Możecie odeyśdź
(Komisarz wychodzi: w tey samey chwili wynoszą Germanego zemdlonym. Warner odchodzi takie)
Scena XV.
DERMON, OSKAR, a w końcu AMELIA, LUDWIKA, GERMANY.
DERMON.
(do Oskara)
Milczałem dotąd.
Boleść, uszanowanie, nakazywały mi to w obecności oyca, przyciśniętetego ciężarem wstydu i hańby niegodnego syna:...
OSKAR.
(z wściekłością)
Mości Panie!...
DERMON.
Słuchay mnie; mam nieszczęściem prawo nakazać to WPanu.
Nie możesz spodziewać się, żebym po tym bezecnym wypadku, po tym skutku szkaradnych nałogów twoich, miał cię zostawić Panem losu nieszczęśliwcy synowicy moiey.
Nie, te śluby, których uprzedzić nie mogłem, te obrzydłe związki, za które byłbym nawet odpowiedzialnym, nie mogą się utzaymać.
Nie mości Panie, córka moiego brata, nie będzie twoią ofiarą. Do mnie należy bronić ią, wybawić z przepaści, w.
ktorą, byś ią wciągnął, a wybawię ją, zrywając z tobą zamężcie.
OSKAR.
Zrywaiąc zemną zamężcie! iuźbyś był życiem przypłacił to słowo...
lecz nie, nie dałbym ci był czasu nawet wyrzeczenia go, gdyby z tą Amelią którey teraz iestem mężem i panem, nie łączył cię krwi związek, dotąd ieszcze twoia obrona.
Jakto!
wiec mnie śledziłeś, byś mnie potem o. skarżył? co masz za prawo do nadzoru obyczajów moich, do przepisywania mi działań, i ograniczania woli moiey?
Wyszedłem iuż z pod opieki, używam moiego maiątku, prawo mi zarząd iego oddaie; nakoniec iestem w moim domu; pomniy więc, ze mi iest wolno wypędzić ztąd każdego, kto się odważa
krzywdzić mnie.
DERMON.
Niewdzięczny, za to żem się wstawił.,
OSKAR.
Za to, że masz śmiałość..
DERMON.
Jestem w domu przyiaciela moiego, a moia Synowica nie będzie nigdy żoną Szulera.
OSKAR.
Tego nadto! wychodź, wychodź ztąd, lub nie ręczę...
AMELIA.


<<Poprzednia 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 Nastepna>>

Polecamy inne nasze strony: